Rozhovor s Neonlight

SNDNB avatar

NEONLIGHT – neboli Tobias a Jakob. 🎶 Znáte tohle německé duo, bando? Dříve si říkali Nize5ive a Pitch`n`Sulphur. A aby ty naše SNDNB Cestopisy měly trochu grády, přinášíme vám rozhovůrek s těmito dvěma neonkami svítícími borci, tak nastražte oči a čtěte dál! Jedincům, kterým jméno Neonlight zatím nic neříká, odpustíme a krapet si je představíme, ať je jasno na všech frontách. Jejich zvuková originalita promítnutá do produkce se pohupuje v tempíčku svižného neurofunku a není žádným tajemstvím, že svou tvorbu vydávají především na nejvýznámějších neurofunkových labelech světa, jako jsou např. Blackout Music, Bad Taste Recordings či Lifted Music. Hoši svým způsobem stále posouvají hranice německého neurofunku někam do neznáma, my jim držíme pěsti a věříme, že o nich ještě hoodně uslyšíme. Tak co dnb headz, jste ready na rozhovor? Jdem na to! 👇

💥 SNDNB: Vaše umělecké jméno je Neonlight. Proč zrovna Neonlight? Souvisí to s nějakým příběhem?

👉 Jakob: Ano to opravdu je. Naše první dva releasy jsme ale vydali pod našimi bývalými DJ aliasy Nize5ive & Pitch’n’Sulphur, načež jsme zjistili, že potřebujeme spíše krátké a chytlavé jméno. V roce 2009 slyšel jednoho dne Tobi v rádiu píseň, v jejíž textu padlo něco jako „Neonlights ..“. Oba jsme se toho chytli a najednou bylo jasno, byli jsme přesvědčeni. Dokonale to totiž popisuje naši hudbu: jasně zářící barvy zahalené nocí a temnotami.

💥 SNDNB: Jak dlouho se věnujete produkci a DJingu?

👉 Tobias: Oba jsme začali s DJingem počátkem roku 2000 a společně jsme začali se věnovat produkci až kolem roku 2002. Náš první release padl na berlínském labelu No!Breaks v roce 2007.

💥 SNDNB: Pamatujete si kdy jste se poprvé potkali?

👉 Jakob: Ne, haha! Známe se od malička, asi tak od našeho prvního roku života.

💥 SNDNB: Co si myslíte o českém publiku na akcích, o českých fanoušcích a českých mejdanech?

👉 Tobias: Žárlíme! V České republice máte tak skvělou scénu: všude spousta akcí, festivalů a super milí lidé kolem, kteří opravdu cítí drum and bass! Ve vaší zemi vždycky rádi hrajeme, potkáváme zde samé super lidi. Hraní v Česku není nikdy zklamáním.

💥 SNDNB: Víte, kolikrát jste hráli v České republice? Pamatujete si své první hraní tady?

👉 Tobias: No, ne tak úplně. Pojďme udělat hrubý výpočet: 11 let Neonlight, šest mejdanů ročně. Mohlo by to být 66x, haha!

👉 Jakob: Jedno z našich prvních hraní v Česku muselo být nejspíš v Cross Clubu v Praze. Ale asi bych si na to nevsadil.

💥 SNDNB: Kde pro vás bylo největší potěšení si zahrát?

👉 Jakob: Jeden fantastický moment se stal v roce 2013 na Pirate Station v St. Petersburg. Jedenáct tisíc lidí bylo přede mnou a já jsem byl docela vystrašený, abych pravdu řekl, haha! Pár hodin před hraním jsem měl šílenou bolest hlavy, ale ruská červená pilulka (vypadající jako ta z „Matrixu“) mě spasila a dal jsem to. Celá ta show byla ohromná.

💥 SNDNB: Na kolika párty si tak myslíte, že jste hráli?

👉 Jakob: Člověče, nemám ponětí. Mnoho. Po celém světě se konaly dobré i špatné párty. Jsme vděční za to, že jsme viděli tolik hodnotných míst a skvělých lidí.

💥 SNDNB: Které skladby nejraději hrajete ve svých setech?

👉 Jakob: Tady je pár příkladů: Into Dust (Neonlight Remix), Rosomaha (Brainpain Remix), Bad Omen (State of Mind Remix).

💥 SNDNB: Kolik času trávíte ve studiu?

👉 Tobias: Protože oba milujeme svoji rodinu a děti, snažíme se pracovat od 9:00 do 15:00, 5 dní v týdnu. Docela německý, haha! Někdy začneme později nebo zůstaneme déle. Pátky jsou obvykle normální a cestovní dny.

💥 SNDNB: Co vaše inspirace? Odkud se bere?

👉 Jakob: Knihy, filmy a další hudba. Když nejsem ve studiu, poslouchám širokou škálu stylů hudby od jazzu, rocku až po deephouse a EDM.

💥 SNDNB: Kdo je váš nejoblíbenější dnb producent?

👉 Jakob: Nikdo nemá na Noisiu.

💥 SNDNB: A co vaše nadcházející releasy? Pracujete na něčem novém?

👉 Jakob: Ano. Vždy, haha! Remix pro ID je téměř hotový. A budeme spolupracovat s dalšími třemi umělci. Je příliš brzy někoho jmenovat. Mimochodem soustředíme se na naše druhé album, což ale stále znamená dlouhou cestu před námi.

💥 SNDNB: Jaká je vaše nejoblíbenější hudba k poslechu?

👉 Jakob: Záleží na mé náladě. 70. léta rocku / popu nebo 2020 Downtempo.

👉 Tobias: V tuto chvíli se vrhám na electro a house à la John Hopkins. Ale to se mění z týdne na týden.

💥 SNDNB: Máte nějakého domácího mazlíčka?

👉 Jakob: Máme doma akvárium s asi 15 rybami.

👉 Tobias: Nemám. Znamenalo by to příliš mnoho práce. 😉

💥 SNDNB: Kde vidíte, že bude dnb scéna v roce 2030? Co myslíte, jak to bude vypadat?

👉 Jakob: Mám smíšené pocity z budoucnosti dnb: Myslím si, že festivaly budou důležitější než nyní a postupem času zmizí malá klubová vystoupení. Hudební hranice mezi dnb a dalšími EDM žánry by se mohly propojit, stejně tak jako posluchači. Každopádně věřím v silnou základnu dnb fanoušků, která udrží při životě pojmy jako je skutečná vášeň k hudbě, vzájemná rovnost, nepoddání se systému a také svobodu.

💥 SNDNB: Chcete něco vzkázat českým fanouškům?

👉 Jakob: Díky moc! V České republice jsme zažili skvělé desetiletí a chceme to zažít znovu! Přejeme si, aby se Evropa brzy vrátila do normálu, a abychom pro vás mohli zase hrát a udělat party jako nikdy dřív.

Předem děkujeme!

👇 ENGLISH VERSION: 👇

💥 SNDNB: Your artist name is Neonlight. Why Neonlight? Is there a story behind it?

👉 Jakob: Indeed, it is. After having our first releases with our former DJ aliases (Nize5ive & Pitch’n’Sulphur) we needed a short and catchy name. One day in 2009 Tobi heard a song on the radio, something with „Neonlights..“ in the lyrics. We both where super convinced! It describes our music perfectly: brightly glowing colors surrounded by night and darkness.

💥 SNDNB: How long have you been producing and DJing for?

👉 Tobias: We both started DJing early 2000, producing together around 2002. Our first release on the Berlin based Label No!Breaks has been 2007.

💥 SNDNB: Do you remember moment when you meet each other for the first time?

👉 Jakob: No, haha! We know each other since the age of 1 or so.

💥 SNDNB: What do you think about the Czech crowd, fans and parties?

👉 Tobias: We are jealous! You have such a great scene in Czech Republik: loads of events and festivals everywhere and super nice people who really feel drum and bass! We always love playing in your country and meeting kind people. Never disappointing 😉

💥 SNDNB: Do you know how many times have you played in the Czech Republic? Do you remember your first time?

👉 Tobias: Well, not exactly. Let’s do a rough calculation: 11 Years of Neonlight, six shows per year. Could be 66, haha!

👉 Jakob: One of our first shows in Czech must be the one in Cross Club Prague. But I would’n bet on it.

💥 SNDNB: Where was the biggest pleasure for you to playing music?

👉 Jakob: One fantastic moment was in 2013 at Pirate Station St. Petersburg. 11k people in fron of me. I was a little scared to be honest, haha! I was punished by a massive headace a few hours before the show. But a russian red pill (looking like the one from „Matrix“) redeemed me. At least the whole show was tremendous.

💥 SNDNB: How many parties do you think you have done?

👉 Jakob: No idea, man. A lot. There have been good and bad parties, all over the world. We are grateful to see so many worthwhile places and cool people.

💥 SNDNB: Which tracks are your favorites to play in your set?

👉 Jakob: Just a few examples: Into Dust (Neonlight Remix), Rosomaha (Brainpain Remix), Bad Omen (State of Mind Remix).

💥 SNDNB: How much time do you spend in your studio?

👉 Tobias: As we both love our family and kids we try to work from 9am til 3pm, 5 days a week. Pretty german, haha! Sometimes we start later or stay longer. Fridays are touring days – normally.

💥 SNDNB: What about your inspiration? Where is it coming from?

👉 Jakob: Books, movies and other music. When I am not at the tudio I listen to a broad range of styles from jazz and rock to deephouse and EDM.

💥 SNDNB: Who is your most favorite dnb producer?

👉 Jakob: Nobody has nothing on Noisia.

💥 SNDNB: What about your forthcoming releases? Are you working on something?

👉 Jakob: Yes. Always, haha! A remix for ID is almost done. And we are going to collaborate with three other artist. It is too early to name anybody. Incidentally we concentrate on our second Album what still means going a long way.

💥 SNDNB: What is your most favorite music for listening?

👉 Jakob: Depends on my mood. 70s rock/pop or 2020 Downtempo.

👉 Tobias: I am into electro and house à la John Hopkins at the moment. But that changes from week to week.

💥 SNDNB: Do you have a pet?

👉 Jakob: We have an Aquarium with about 15 fish.

👉 Tobias: Nope. Would mean too much work. 😉

💥 SNDNB: Where do you see the dnb scene in 2030? What do you think, how it will look like?

👉 Jakob: I have mixed feelings about the future of dnb: I think festivals will become more important than now, vanishing little club shows over time. The musical borders between dnb and other EDM might fuse, and so will the listeners. But I believe in a strong core fanbase of dnb heads that will held up the ideals like true passion, equality, system criticism and freedom.

💥 SNDNB: Do you want to tell to the Czech fans something?

👉 Jakob: Thank you so much! We have had a great decade in Czech Republic, and want that again! Crossing fingers that Europe gets back to normal pretty soon and we are able to play and party with you all like never before.

Thank you in advance!

💥 SNDNB: Thank you guys! 🙏

Tagged in :

SNDNB avatar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

More Articles & Posts